Grafo-cognitie

schriftontwikkeling

De grafo-cognitieve werkwijze
Dit is eigenlijk de beschrijving van een opeenstapeling van totaal nieuwe mogelijkheden in het handschriftonderwijs.
Kern is de ontdekking n.a.v. het verdwijnen van het proximaal-distaalprincipe, nl. dat jonge kinderen al vanaf het eerste jaar dat ze op school komen zeer fijne grafische opdrachten kunnen uitvoeren. Het vervolg daarop is dat hen op een gevarieerde en cognitieve wijze niet alleen de lettertrajecten maar ook de lettervormgeving geïnstrueerd wordt.
In het schrijfonderwijs was er bij het aanleren van de letters uitsluitend aandacht voor de route en werd die op een veel vrijblijvende manier aangeleerd (o.a. luchtschrijven).

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

AUTEURSRECHT Website
© Stichting Schriftontwikkeling, Beuningen, 2021

Klik HIER om naar de uitgebreide auteursrecht versie te gaan.

schriftontwikkeling